Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên

2016-11-18/ Nhà cổ

Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên

Đây là một bảo tàng tư nhân duy nhất ở Hội An với đầy đủ ý nghĩa của nó.

Nhà Diệp Đồng Nguyên được một thương nhân người Hoa xây dựng vào cuối thế kỷ XIX .

Nhà kết cấu có ô thông sàn lên tầng hai, từng được sử dụng để làm nơi vận chuyển hàng hoá, đồ vật thông qua hệ thống ròng rọc dây kéo bằng tay.

Trên tầng hai các tác phẩm chạm khắc gỗ được thể hiện khắp nơi. Vật dụng trong nhà như bàn, ghế, rương, phản đều có tuổi trên 100 năm, đặc biệt đồ gốm sứ trong nhà rất nhiều, có cái có niên đại lên đến vài trăm năm.

Có thể nói đây là một bảo tàng tư nhân duy nhất ở Hội An với đầy đủ ý nghĩa của nó.